Vermogensbeheer

Wij hebben ons gespecialiseerd in onafhankelijk vermogensbeheer. Daarbij hechten wij aan onze zelfstandigheid omdat dit uiteindelijk de beste resultaten oplevert voor de cliënt. De onderstaande factoren zijn kenmerkend voor het vermogensbeheer bij B.A. van Doorn.

Vermogensbeheer

Wij hebben gekozen voor het vak zodat wij onze relaties  voor een lange termijn van dienst kunnnen zijn.

Veel kennis en ervaring

Wij zijn een professioneel team met veel kennis en ervaring in vermogensbeheer.

Onafhankelijke opstelling

Wij maken geen onderdeel uit van een grotere financiële instelling waardoor wij zelfstandig en in het belang van de cliënt werken.

Uitstekend trackrecord

Wij beschikken over een uitstekend trackrecord.

Lage kosten

Wij streven ernaar de kosten voor de cliënt zo laag mogelijk te houden.

Transparante portefeuilles

Wij zorgen ervoor dat de cliënt weet waarin wordt belegd.

Core-satellite benadering

Wij vullen uw portefeuille in met indexfondsen, individuele aandelen en obligaties.

Invulling beleggingsbeleid

Wij maken keuzes die in diverse marktomstandigheden helpen de doelstellingen van de portefeuille  te bereiken.

Doorlopend risicobeheer

Wij meten en toetsen doorlopend de risico’s van de portefeuille ten opzichte van de marktomstandigheden en aan de afspraken met de client.

Heldere rapportage

Wij zorgen voor een kwartaalrapportage met een onderbouwing van het behaalde resultaat .

Hoe gaat B.A. van Doorn voor u aan het werk?

Vermogensbeheer bij B.A. van Doorn begint met een persoonlijke kennismaking. In dit gesprek kijken wij in hoeverre de dienstverlening van B.A. van Doorn aansluit bij hetgeen u verwacht. Onderwerpen zoals doelstellingen, wensen, financiële situatie maar ook uw beleggingservaring en risicohouding worden besproken. Op basis van ons kennismakingsgesprek en de besproken onderwerpen werken wij een voorstel voor u uit.

Please contact us

Vanzelfsprekend bent u van harte welkom bij ons op kantoor voor een nadere kennismaking en een oriënterend gesprek.

Naar contact

Wijsheid komt met de jaren. B.A. van Doorn sinds 1831.